Ερώτηση της Ελληνικής Λύσης στη Βουλή για τη διανομή των ΕΛΤΑ στο Βόλο

Ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυνέρνησης και Υποδομών κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, κ. Αβδελάς και κ. Χήτας αναφορικά με τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διανομή της αλληλογραφίας και των δεμάτων στα ΕΛΤΑ Βόλου.,

Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως “παρατηρείται δυσλειτουργία στην υπηρεσία των Ελληνικών Ταχυδρομείων Βόλου, αναφορικά με την έγκαιρη διανομή της αλληλογραφίας, εντύπων και δεμάτων που αποστέλλονται. Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται είναι ιδιαίτερα μεγάλες, καθώς είναι συχνό το φαινόμενο έντυπα και λογαριασμοί να αποδίδονται με χρονική παρέλευση ακόμη και διμήνου. Ειδικότερα, στην περίπτωση λογαριασμών, παραλαμβάνονται ληξιπρόθεσμοι, με αποτέλεσμα την αναστάτωση των πολιτών, καθώς καθίσταται αδύνατος ο οικονομικός προγραμματισμός. Αιτία όλων των παραπάνω αποτελεί η εθελούσια έξοδος των υπαλλήλων που έλαβε χώρα στις αρχές του 2021, κατά την οποία αποχώρησαν από την υπηρεσία είκοσι έξι εργαζόμενοι, ενώ απέμειναν μόλις τριάντα επτά υπάλληλοι, χωρίς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία να έχουν προβεί έγκαιρα σε προσλήψεις νέων υπαλλήλων ή ακόμα και μεταθέσεων προς κάλυψη των ανωτέρω κενών από άλλες περιοχές” ενώ ζητούν να μάθουν τις ενέργειες που προτίθενται να γίνουν για τη στελέχωση με προσωπικό.

 

Kentavros