Τι επιβάρυνση έχει ένας οδηγός άνω των 70 ετών στην ασφάλιση αυτοκινήτου του;

Η ηλικία του οδηγού αναγράφεται στο δίπλωμα οδήγησης και αποτελεί μια παράμετρο προσδιορισμού του κόστους που πληρώνει για την ασφάλιση του οχήματός του καθώς και έναν παράγοντα αξιολόγησης αποδοχής ή μη αποδοχής της ασφάλισης του.

Κάθε εταιρεία εφαρμόζει τη δική της πολιτική ασφάλισης οδηγών άνω των 70 ετών. Ορισμένες εταιρείες προσθέτουν στο ασφάλιστρο μια ελάχιστη προσαύξηση 10%, κάποιες ασφαλίζουν μέχρι 70 ετών ή μέχρι 75 ετών χωρίς προσαύξηση, ορισμένες εταιρείες σε οδηγούς άνω των 72 ή 75 ετών προσθέτουν 30% προσαύξηση, κάποιες εταιρείες ασφαλίζουν οδηγούς μέχρι 80 ετών με το ισχύον τιμολόγιο και κατόπιν προσθέτουν προσαύξηση 30% .

Η προσαύξηση επιβαρύνει συνήθως τα ασφάλιστρα της αστικής ευθύνης του συμβολαίου του οχήματος, ωστόσο συναντώνται και ασφαλίσεις που η προσαύξηση προστίθεται στο σύνολο των καλύψεων.

Η ασφάλιση οχήματος για ιδιοκτήτη και οδηγό άνω των 70 ετών, προϋποθέτει υποχρεωτικά ανανεωμένο δίπλωμα οδήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις τις νομοθεσίας. Εάν το δίπλωμα δεν είναι ανανεωμένο, τότε ουσιαστικά ο οδηγός θα βρεθεί ανασφάλιστος σύμφωνα με τη νομοθεσία και υποχρεωμένος να πληρώσει οποιαδήποτε σωματική βλάβη και υλική ζημιά δημιούργησε σε τρίτο.

Ενημερωθείτε αναλυτικά από το διαμεσολαβητή και την εταιρεία σας.

Πηγή: nextdeal.gr