Έκπληξη: Ποιος κατασκευάζει τον Κένταυρο για τον κυκλικό κόμβο…

Την προμήθεια και τοποθέτηση ομοιώματος του Κένταυρου στον κυκλικό κόμβο, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ανέλαβε η εταιρεία «ΥΙΟΙ Ε. ΠΛΑΣΤΑΡΑ Ο.Ε.», με 37.200,00€. Αναμφισβήτητα, η απευθείας ανάθεση αποτελεί έκπληξη…

Kentavros