ΚΕΑΟ: Στενό μαρκάρισμα για 300.000 οφειλέτες

Μετά την περίοδο αναστολής του σαφάρι εξαιτίας της πανδημίας, οι οφειλέτες των ταμείων θα υποστούν και πάλι στενό μαρκάρισμα καθώς το α’ τρίμηνο του 2022 οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ διογκώθηκαν κατά 1.8 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα στο τέλος Μαρτίου το συνολικό χρέος μαζί με τα πρόσθετα τέλη να εκτοξευτεί στα 42.839.959.881 ευρώ.

Οι οφειλέτες θα κληθούν υπό την απειλή των κατασχέσεων και άλλων αναγκαστικών μέτρων να μπουν τουλάχιστον σε ρύθμιση εντός τριών μηνών από την ένταξη τους στο ΚΕΑΟ. Σε πρώτη φάση θα αποσταλούν 300.000 Ατομικές Ειδοποιήσεις ενώ εξετάζεται η αναστολή χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών e-ΕΦΚΑ για υποβολή Α.Π.Δ. σε οποιονδήποτε εργοδότη εμφανίζει χαρακτηριστικά στρατηγικού κακοπληρωτή .

Αναλυτικά, η διαδικασία προβλέπει ότι εάν ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί στο κάλεσμα για διακανονισμό των οφειλών σε 12 δόσεις (πάγια ρύθμιση) ή εξόφληση του χρέους, εντός 3 μηνών, το ΚΕΑΟ θα κινήσει τις διαδικασίες αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Η λήψη τους ενεργοποιείται επίσης εντός 70 ημερών μετά από απώλεια ρύθμισης.

Tο νέο σχέδιο, προτάσσει την εντατικοποίηση των δράσεων για την αύξηση των εισπράξεων, ενώ παράλληλα θα επιδιώκει την αποτροπή νέων οφειλών, την προτροπή των οφειλετών για ένταξη και παραμονή σε διακανονισμό καθώς και τη συστηματική παρακολούθηση της συμμόρφωσης των εντασσόμενων στις ρυθμίσεις.

Μάλιστα, προβλέπεται και μεταφορά από τη Γενική Διεύθυνση Εισφορών του e-ΕΦΚΑ στο ΚΕΑΟ, της αρμοδιότητας χορήγησης ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου και ήδη πραγματοποιούνται οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες. Από το σχέδιο δράσης, δε, προκύπτει ότι αναμένεται νομοθετική ρύθμιση, ώστε η έκδοση των εν λόγω αποδεικτικών θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Προτεραιότητα για λήψη μέτρων δίνεται στις πιο πρόσφατες οφειλές, οι οποίες έχουν θεωρητικά υψηλότερη εισπραξιμότητα. Παράλληλα, εντατικότερες προσπάθειες για αναγκαστική είσπραξη γίνονται για τους οφειλέτες με υψηλές οφειλές (π.χ. άνω των 200.000 ευρώ). Για τον σκοπό αυτό, ήδη, στο νέο Οργανόγραμμα του ΚΕΑΟ προβλέφθηκε ξεχωριστό τμήμα για τη διαχείριση των μεγάλων οφειλετών, ώστε να υπάρχει συνεχής και στενή παρακολούθησή τους.

Επιπλέον, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν στο πληροφοριακό σύστημα, αξιολογείται το προφίλ του οφειλέτη. Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη είναι και η αξιοπιστία και η γενικότερη συμπεριφορά του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των τρεχουσών και των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του. Για παράδειγμα, η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού έναντι της οφειλής λαμβάνεται υπόψη υπέρ του οφειλέτη. Αντίθετα, η συνεχής ένταξη σε ρυθμίσεις και απώλεια αυτών αποδυναμώνουν το προφίλ αξιοπιστίας του οφειλέτη. Σημαντική δράση είναι και η ανάλυση των αποτελεσμάτων της κατηγοριοποίησης των οφειλών, σύμφωνα με τη βιωσιμότητά τους (Triage).

Η συντριπτική πλειοψηφία, το 82% των οφειλετών έχει μικρές οφειλές έως 15.000 ευρώ ενώ τα πολλά περίπου 10 δισ. τα οφείλουν λίγοι 2.313 με τις οφειλές για τον καθένα από αυτούς να ξεπερνά το 1 εκ. ευρώ. Βεβαίως πολλές από αυτά τα υπέρογκα χρέη έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των ανείσπρακτων όπως για παράδειγμα το χρέος της παλιάς Ολυμπιακής προς τον ΕΦΚΑ που ξεπερνά τα 600 εκ ευρώ χωρίς τα πρόσθετα τέλη.

Πηγή: Nextdeal.gr

Kentavros