“Καθαρή” η ατμόσφαιρα στον Βόλο

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:
Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 19 Μαΐου μέσο όρο τιμών 18 μg/m3, στις 20 Μαΐου μέσο όρο τιμών 20 μg/m3, στις 21 Μαΐου μέσο όρο τιμών 21 μg/m3 και στις 22 Μαΐου μέσο όρο τιμών 25 μg/m3.
Τα pm 2,5 κατέγραψαν στις 19 Μαΐου μέσο όρο τιμών 7 μg/m3, στις 20 Μαΐου μέσο όρο τιμών 6 μg/m3, στις 21 Μαΐου μέσο όρο τιμών 9 μg/m3 και στις 22 Μαΐου μέσο όρο τιμών 10 μg/m3.
Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το όριο για τα pm 2,5 είναι 25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).
Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr

 

Kentavros