Το Ωδείο του Βόλου να ονομαστεί “Βαγγέλης Παπαθανασίου”

Η παράταξη Μαζί για τον Βόλο θα προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να ονομαστεί το Ωδείο του Βόλου , σε Βαγγέλης Παπαθανασίου. Θα είναι η λιγότερη δυνατή τιμή που μπορεί να αποδώσει η πόλη.

Kentavros