Οι πληβείοι της Νέας Δημητριάδας

Η φωτό απεικονίζει τις δύο πλευρές του χειμάρρου Αναύρου.

Την οδό Φιλιππίδη, όπου ο δήμος θέλει να δείχνει ένα “καλό πρόσωπο” γιατί υπάρχει μεγάλη κίνηση και οι πολίτες πρέπει να καταλαβαίνουν πως η δημοτική αρχή καθαρίζει τα χόρτα  και την οδό Ροστόβ , που οι κάτοικοι ζουν με τα ποντίκια.

Οι κάτοικοι του παρόχθιου , που ανήκει στη συνοικία της Νέας Δημητριάδας, εννοείται πως έχουν απευθυνθεί στην δημοτική αρχή αλλά απάντηση  δεν έλαβαν. Δεν είναι βέβαια οι μόνοι. όλη η πόλη “ζούγκλα” είναι.

 

Kentavros