Συνεργασία της Σχολής Δασολογίας του UBC με το Τμήμα ΔΕΞΥΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μια πολύ σημαντική συνεργασία υπογράφτηκε μεταξύ των Κοσμητόρων της Σχολής Δασολογίας του Πανεπιστημίου της Βρετανικής Κολομβίας (UBC) του Καναδά και της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ), με πρωτοβουλία του Προέδρου του Τμήματος ΔΕΞΥΣ Καθηγητή Ιωάννη Παπαδόπουλου στις 8.8.2022.
Αντικείμενο του συμφώνου συνεργασίας είναι η ενίσχυση της σχέσης και η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των Ιδρυμάτων στους τομείς της Δασολογίας, των Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού σε θέματα: α) ανταλλαγής επισκεπτών φοιτητών, ερευνητών, καθηγητών και μεταδιδακτορικών υποτρόφων, β) ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών εργασιών, διατριβών και βιβλίων για σχετικά θέματα, γ) ανταλλαγής προσκλήσεων για συμμετοχή σε επιστημονικές και τεχνικές συναντήσεις, φόρουμ και συνέδρια, δ) διοργάνωσης από κοινού συνεδρίων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και εκθέσεων, καθώς και ε) διερεύνησης άλλων πιθανών τομέων συνεργασίας σε διάφορα ερευνητικά και ακαδημαϊκά έργα.
Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή της Σχολής Δασολογίας του UBC στον Καναδά κ. Σταύρο Αβραμίδη, για τις ενέργειες και την μεγάλη προθυμία ανάπτυξης μιας τέτοιας σημαντικής συνεργασίας με το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, καθώς και τους Κοσμήτορες των δύο Σχολών Καθηγητές Robert Kozak και Ηλία Σάββα για την υπογραφή του σχετικού συμφώνου συνεργασίας.
Ευελπιστούμε πολύ σύντομα να γίνουν πράξη τα αντικείμενα συνεργασίας μεταξύ των δύο πολύ αξιόλογων Πανεπιστημίων.
Kentavros