Υποτροφίες για διδακτορική έρευνα στην Ιταλία

Το Ιταλικό Εθνικό Πρόγραμμα Διδακτορικών Ερευνών στις Θρησκευτικές Σπουδές (www.drest.eu), που παρουσιάστηκε από 25 ιταλικά πανεπιστήμια και 6 διεθνή ερευνητικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένου του FSCIRE, προσφέρει 43 υποτροφίες σε 23 ιταλικές πόλεις με ένα εξάμηνο υποχρεωτικά στο εξωτερικό. Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή έως τις 25 Αυγούστου.
Το Πρόγραμμα προσφέρει έξι θεματικές περιοχές: 1. Βουδισμός και Θρησκείες της Ασίας. 2. Χριστιανισμός. 3. Ισλάμ. 4. Ιουδαϊσμός. 5. Νόμος και Θρησκεία. 6. Διεπιστημονικότητα και Έρευνα Καινοτόμων Τεχνολογιών.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ιταλικής ανώτερου επιπέδου, όπως το Laurea Specialistica D.M. 509/99 ή Laurea Magistrale D.M. 270/04, είτε ισοδύναμου, που έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό.
Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων είναι 25 Αυγούστου 2022.
Πρόσθετες πληροφορίες και η ηλεκτρονική αίτηση είναι διαθέσιμες στη διεθνή ιστοσελίδα του Προγράμματος, www.drest.eu .

Kentavros