Τι έδειξαν οι μετρήσεις για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο τις τελευταίες ημέρες

Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Βόλο, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Σταθμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος:

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Σταθμού που είναι εγκατεστημένος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο, τα αιωρούμενα σωματίδια pm 10 κατέγραψαν στις 19 Σεπτεμβρίου μέσο όρο τιμών 19 μg/m3, στις 20 Σεπτεμβρίου μέσο όρο τιμών 22 μg/m3 και στις 21 Σεπτεμβρίου μέσο όρο τιμών 23 μg/m3.

Τα pm 2,5 κατέγραψαν στις 19 Σεπτεμβρίου μέσο όρο τιμών 3 μg/m3, στις 20 Σεπτεμβρίου μέσο όρο τιμών 5 μg/m3 και στις 21 Σεπτεμβρίου μέσο όρο τιμών 4 μg/m3. Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, το όριο για τα pm 2,5 είναι 25 μg/m3 (μέση ετήσια τιμή).

Για τις ημερήσιες ωριαίες μετρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από το site της Περιφέρειας Θεσσαλίας https://www.thessaly.gov.gr

 

 
Kentavros