Τα “κεσάτια” της ΑΓΕΤ

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου αναγκάζεται να βεβαιώνει στην Εφορία τις οφειλές της ΑΓΕΤ για την χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων. Στην Εφορία βεβαιώνονται 236.125 ευρώ, για τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο,  προκειμένου να εισπραχθούν καθώς η ΑΓΕΤ απέναντι στις υποχρεώσεις της προς τον ΟΛΒ έχει μόνιμα κεσάτια.

 

Kentavros