Ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης: Εκ βάθρων αλλαγές

Και τώρα αλλαγές στον τρίτο πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης. Μετά το νέο κεφαλαιοποιητικό επικουρικό ταμείο ΤΕΚΑ και τις βελτιώσεις αστοχιών στο ασφαλιστικό με το νομοσχέδιο «σκούπα», έρχονται αλλαγές στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.

Σημαντικότερη αυτών είναι η παροχή δυνατότητας σύστασης πολυεργοδοτικών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ). Δηλαδή ταμείων που δημιουργούνται από ομάδες ανθρώπων που δεν έχουν κάποιο επαγγελματικό δεσμό, δεν ανήκουν στην ίδια επαγγελματική ομάδα, δεν κάνουν το ίδιο επάγγελμα και δεν απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση.

Το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για μια χώρα όπως η Ελλάδα όπου κυριαρχούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς θα δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας επαγγελματικού σε ομάδες εργαζομένους που διαφορετικά δεν θα είχαν αυτή τη δυνατότητα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, πάνω από το 88% των επιχειρήσεων απασχολούν έως 10 άτομα προσωπικό και συνολικά το 98,4% των επιχειρήσεων απασχολεί έως 50 άτομα.

Η αλλαγή αυτή θεωρείται πρόκριμα και για το ταμείο που συζητούν τα δημιουργήσουν οι εργοδοτικές οργανώσεις και η ΓΣΕΕ – για το σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα – και το οποίο (ως πρόθεση) έχει συμπεριληφθεί σε παλαιότερη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Τις αλλαγές στο νομικό καθεστώς λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας κ. Κ. Χατζηδάκης μιλώντας σε συνέδριο Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθήνας και του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον υπουργό οι παρεμβάσεις θα αφορούν: στη μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού βάρους μέσω της απλοποίησης διαδικασίας αδειοδότησης ενός ΤΕΑ. Στην βελτίωση της ευελιξίας μέσω της δυνατότητας ίδρυσης πολυεργοδοτικών ΤΕΑ. Και στην ενδυνάμωση της εποπτείας με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων και στον εξορθολογισμό της φορολόγησής τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες το νομοσχέδιο θα ρυθμίζει την αγορά των επαγγελματικών ασφαλιστικών ταμείων ώστε να καταστούν ενιαίοι οι όροι λειτουργίας ενός κλάδου που βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Οι αλλαγές που αναμένεται να υιοθετηθούν θα αφορούν τις φορολογικές απαλλαγές, τόσο των εισφορών όσο και των ορισμένων παροχών των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, αλλά και ζητήματα εποπτείας.

Οι λύσεις που θα επιλεγούν για το καθεστώς λειτουργίας της επαγγελματικής ασφάλισης και των επαγγελματικών ταμείων, θα είναι αποτέλεσμα διαλόγου με τους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 25 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με 201 εκατ. ευρώ επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Αν σε αυτά προστεθούν και τα 4 ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης, από τους κλάδους του φαρμάκου, των πετρελαιοειδών, των τροφίμων και της ιδιωτικής ασφάλισης, τότε το συνολικό αποθεματικό φθάνει στο 1,8 δισ. ευρώ.

Πηγή: ot.gr

Kentavros