Χωρίς διαδίκτυο υπηρεσία του πρώην ΟΑΕΔ στον Βόλο

Λόγω σοβαρής τεχνικής βλάβης που προέκυψε στο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης του πρώην ΟΑΕΔ, στο Πεδίον του Άρεως, δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης της υπηρεσίας στο διαδίκτυο από την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου έως και σήμερα.

Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων. Η υπηρεσία θα ενημερώσει με ανακοίνωσή της για την αποκατάσταση της βλάβης.

Kentavros