ΔΕΥΑΜΒ: Στα 63.530.540€ ο προϋπολογισμός για το 2023 – 30.980.858€ το Τεχνικό Πρόγραμμα

Σε 63.530.540,00 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός της ΔΕΥΑΜΒ έτους 2023, που τίθεται προς έγκριση στη σημερινή ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ νωρίτερα σε ξεχωριστή συνεδρίαση θα συζητηθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα.

Για έργα και μελέτες εξ’ ιδίων πόρων η Επιχείρηση υπολογίζει να δαπανήσει 6.934.274,85, ενώ τα χρηματοδοτούμενα έργα και μελέτες ανέρχονται σε 27.198.953,56 ευρώ. Τα γενικά έξοδα φθάνουν τα 29.298.111,50 ευρώ και στην κατηγορία των δαπανών περιλαμβάνονται επίσης “ακινητοποιήσεις” ύψους 99.200 ευρώ.
Τα τακτικά έσοδα της ΔΕΥΑΜΒ για το 2023 υπολογίζονται σε 34.735.570,51 ευρώ και τα έκτακτα σε 27.674.969,49 ευρώ. Τέλος, το χρηματικό υπόλοιπο αναμένεται να ανέλθει σε 1.120.000 ευρώ.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα της ΔΕΥΑΜΒ για το 2023 ανέρχεται σε 30.980.858,71 €, εκ των οποίων τα 5.894.544,22 € αφορούν έργα και μελέτες εξ’ ιδίων πόρων και τα 25.086.314,49 € αφορούν χρηματοδοτούμενα έργα και μελέτες.