Στη Νέα Ιωνία μετακομίζει η “Φλόγα”

Νέα έδρα αποκτά η “Φλόγα”. Το Σωµατείο “Σύλλογος Γονιών Παιδιών µε Νεοπλασµατική Ασθένεια «Η Φλόγα» – Παράρτηµα Μαγνησίας”  κατέθεσε μέσω της κ. Ντίνας Τριανταφύλλου, αίτηση στο ∆ήµο Βόλου µε την οποία ζήτησε την παραχώρηση χώρου για την λειτουργία των γραφείων.
Ο Δήμος θα παραχωρήσει χωρίς αντάλλαγμα  αίθουσα εµβαδού 30τµ, που
βρίσκεται σε δηµοτικό κτίριο επί της οδού Κυρίλλου (τέρµα) στο πάρκο Σιλό, όπισθεν του Βασδέκειου Αθλητικού Κέντρου στη Ν. Ιωνία  για χρονικό διάστηµα τεσσάρων  ετών.

Η Φλόγα μέχρι σήμερα στεγάζεται στην οδό Χαρισιάδου 3, στον Βόλο.