Εφορία: Αύξηση ακατάσχετου λογαριασμού για συνεπείς οφειλέτες

Αλλάζουν όλα από το 2023 για τους συνεπείς οφειλέτες της Εφορίας. Το υπουργείο Οικονομικών στοχεύει το επόμενο έτος στη θέσπιση και την ενεργοποίηση μέτρων για όσους φορολογούμενους είναι συνεπείς έναντι της Εφορίας.

Είναι ενδεικτικό ότι με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία, το 2022 έχουν πραγματοποιηθεί από την Εφορία περισσότερες από 55.000 κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς σε οφειλέτες του Δημοσίου, ενώ συνολικά αναγκαστικά μέτρα έχουν ληφθεί για 1.387.239 φορολογούμενους που χρωστούν στην Εφορία ποσά άνω των 500 ευρώ. Όλοι αυτοί, εφόσον έχουν δηλώσει ακατάσχετο λογαριασμό, διασφαλίζουν ότι σε κάθε περίπτωση το ποσό που θα μείνει στον λογαριασμό τους δεν είναι μικρότερο των 1.250 ευρώ. Εφόσον στους λογαριασμούς κατατίθενται χρηματικά ποσά άνω των 1.250 ευρώ, κατάσχονται από την Εφορία για να αποπληρωθεί το χρέος τους, ενώ την ίδια στιγμή έχει δοθεί εντολή σε λογιστήρια των εταιρειών που πιθανόν να εργάζονται ή ακόμα και σε ενοικιαστές να αποδίδουν τα χρήματα στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ωστόσο, από το 2023, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο (2023)της ΑΑΔΕ, ο ακατάσχετος λογαριασμός μπορεί να αυξηθεί. Το ποσό των 1.250 ευρώ σταδιακά ανεβαίνει και εφόσον οι οφειλέτες του Δημοσίου είναι συνεπείς, μπορούν να ανακτήσουν τον έλεγχο των λογαριασμών τους. Αυτό θα συμβεί με την ενεργοποίηση του προοδευτικά ακατάσχετου λογαριασμού, κάτι που σημαίνει τη σταδιακή αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού ύστερα από κατάσχεση. Παράλληλα, ενεργοποιείται και η απόφαση που προβλέπει τη μείωση των παρακρατούμενων ποσών από την Εφορία για όσους οφειλέτες έχουν ή θέλουν να εισπράξουν χρήματα από το Ελληνικό Δημόσιο και είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Ειδικότερα:

Πώς θα λειτουργεί ο προοδευτικά ακατάσχετος:
1. Φορολογούμενος ο οποίος έχει υποστεί κατάσχεση θα πρέπει να ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών και καταβάλλοντας τουλάχιστον δύο δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών του, μπορεί τον τρίτο μήνα να ζητήσει αύξηση του ακατάσχετου ορίου.

2. Το νέο σύστημα προβλέπει ότι το σημερινό όριο των 1.250 ευρώ προσαυξάνεται κατά το άθροισμα των ποσών των δύο τελευταίων μηνιαίων δόσεων που εξοφλήθηκαν, το οποίο πολλαπλασιάζεται με συντελεστές από 3 έως και 4,5.

3. Όσο ο οφειλέτης είναι συνεπής, ο συντελεστής θα αυξάνεται. Για παράδειγμα, σε έναν φορολογούμενο ο οποίος έχει ρυθμίσει τις οφειλές του με την πάγια ρύθμιση, εξοφλώντας για παράδειγμα 5 δόσεις των 500 ευρώ, μπορεί να «κερδίσει» συντελεστή 3,8, αυξάνοντας τον ακατάσχετο λογαριασμό στα 1.900 ευρώ. Ειδικότερα:

Στην περίπτωση που κάποιος έχει χρέη 10.200 ευρώ και ενταχθεί στην πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών, αποπληρώνοντας την οφειλή του σε 12 δόσεις, το ποσό που καλείται να πληρώσει ανέρχεται σε 850 ευρώ τον μήνα. Το ακατάσχετο όριο από τα 1.250 ευρώ θα ανέλθει στα 2.550 ευρώ (850×3). Όσο πληρώνει κανονικά τις δόσεις του, τόσο θα αυξάνεται ο πολλαπλασιαστής και κατ’ επέκταση το ακατάσχετο όριο. Στις τελευταίες δόσεις, για παράδειγμα στη 10η δόση, ο πολλαπλασιαστής θα φθάνει το 4,5 και το ακατάσχετο στις 3.825 ευρώ.

4. Τα όρια του ακατάσχετου αποφασίζονται κάθε μήνα. Ισχύουν για έναν μήνα από την ημερομηνία χορήγησής του και ανανεώνονται μηνιαίως, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

5. Αν ο φορολογούμενος ο οποίος έχει κερδίσει αύξηση ακατάσχετου λογαριασμού χάσει τη ρύθμιση οφειλών (εξαιτίας μη καταβολής δύο συνεχόμενων δόσεων), χάνει τον αυξημένο ακατάσχετο αλλά και το δικαίωμα να τον διεκδικήσει εκ νέου.

Μείωση παρακράτησης
Οι όροι χορήγησης της φορολογικής ενημερότητας για τους φορολογούμενους με ρυθμισμένες οφειλές προς την Εφορία βελτιώνονται υπό προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, μειώνεται το ποσό που θα παρακρατεί η Εφορία επί των χρημάτων που εισπράττουν οι φορολογούμενοι εφόσον πρόκειται για περιοδικές απαιτήσεις. Δηλαδή, το νέο μέτρο ισχύει για συνεπείς οφειλέτες και αφορά μόνο την περιοδική είσπραξη χρημάτων, για την οποία είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας. Με τη νέα ρύθμιση το ποσοστό παρακράτησης ορίζεται στο 10% (από 10%-70%) επί του εισπραττόμενου ποσού, εφόσον το ποσό της ρυθμισμένης οφειλής που υπολείπεται δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ. Εάν η συνολική εναπομείνασα ρυθμισμένη οφειλή είναι άνω των 20.000 ευρώ, τότε το ποσοστό που θα παρακρατείται από τα χρήματα θα πρέπει:

-να αντιστοιχεί στην κάλυψη 1 δόσης της τηρούμενης ρύθμισης και
-να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του εισπραττόμενου ποσού, αλλά να μην υπερβαίνει το 30% αυτού.
Πηγή: www.powergame.gr