Δικαίωμα στο νέο ΕΣΠΑ και στις εταιρείες franchise

Οι εταιρείες δικαιοχρησίας (franchisees) θα μπορούν να συμμετέχουν και δεν θα εξαιρούνται από εδώ και στο εξής από τις νέες προσκλήσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027. Στην απόφαση αυτή κατέληξαν στο υπουργείο Ανάπτυξης μετά από πολλές εβδομάδες διαβουλεύσεων σε νομικό επίπεδο. Μέχρι πριν, οι εταιρείες franchise δεν μπορούσαν να συμμετέχουν σε προσκλήσεις του ΕΣΠΑ, καθώς θεωρούνται συνδεδεμένες με τους παρόχους δικαιοχρησίας (franchisors). Η αρχική δε πρόθεση ήταν να εξαιρεθούν και από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Τώρα, όπως αναφέρει ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Τσακίρης, η επιλεξιμότητα των δαπανών θα αποφασίζεται με βάση τον βαθμό σύνδεσης της επιχείρησης με τον πάροχο του δικαιώματος της δικαιοχρησίας (franchisor). Όπως αναφέρει ο υφυπουργός στο powergame.gr, στις προσκλήσεις που πρόκειται να εκδοθούν τις επόμενες ημέρες για τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό των ΜμΕ, θα συμπεριληφθούν συγκεκριμένα κριτήρια συνδεσιμότητας του franchisee με τον franchisor και ανάλογα με το αν πληρούνται ή όχι, τότε θα κρίνεται η επιλεξιμότητα της δαπάνης.

Ένα τέτοιο κριτήριο π.χ. θα είναι η αποκλειστικότητα των προμηθειών. Αν ο franchisor προμηθεύει αποκλειστικά τον franchisee τότε αίρεται ως ένα βαθμό η επιλεξιμότητα. Εν περιλήψει, όσο πιο στενή είναι σύνδεση του franchise με τον franchisors, τόσο θα μειώνεται το επίπεδο επιλεξιμότητας των δαπανών. Οι λεπτομέρειες θα διατυπωθούν στους οδηγούς κατάρτισης αιτήσεων για τις προσκλήσεις «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ» και «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ».

Έτσι, στο υπουργείο Ανάπτυξης κατέληξαν ένα μοντέλο ex post αποφάσεων για την επιλεξιμότητα των δαπανών των franchisees στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027, παρά μιας ex ante απόφασης για την απόρριψη της συμμετοχής που ίσχυε πριν. Η επιλογή αυτή προσθέτει πολυπλοκότητα στη διαδικασία εγκρίσεων των επενδυτικών σχεδίων, καθώς οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξηγούν το επίπεδο διασύνδεσης με τον franchisor και από την άλλη πλευρά, οι υπηρεσίες του υπ. Ανάπτυξης να αξιολογούν τη σχέση αυτή.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης Γ. Τσακίρη, το μοντέλο αυτό είναι πιο δίκαιο καθώς υπάρχουν επιχειρήσεις, όπως π.χ. είναι τα ξενοδοχεία τα οποία χρησιμοποιούν διάφορα εμπορικά σήματα, αλλά η σύνδεσή τους είναι χαμηλή με την επιχείρηση που παρέχει το συγκεκριμένο εμπορικό σήμα. Σε άλλες επιχειρήσεις ωστόσο, τόσο οι προμήθειες, όσο και η επιλογή εξοπλισμού, marketing κ.λπ. γίνονται από τον franchisor. Στη πρώτη περίπτωση, οι δαπάνες είναι επιλέξιμες, ενώ στη δεύτερη δεν θα είναι επιλέξιμες.

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις αυτές, επηρεάζουν πάνω από 20.000 επιχειρήσεις, κατά κανόνα ΜμΕ.
Πηγή: www.powergame.gr


Kentavros