Απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών στο εθνικό δίκτυο της Μαγνησίας

Απαγορεύεται η κυκλοφορία παντός είδος βαρέως οχήματος μέγιστου
επιτρεπόμενου βάρους, που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, από τα όρια Ν. Φθιώτιδας – Ν. Μαγνησίας έως τα όρια Ν. Μαγνησίας – Ν. Λάρισας, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του
αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ.

Επίσης απαγορεύεται η κυκλοφορία των συγκεκριμένων οχημάτων και στο παράπλευρο δικτύο του Αυτοκινητόδρομου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από όρια με Ν. Φθιώτιδας και μέχρι το Βελεστίνο, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων λόγω επικείμενων καιρικών φαινομένων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας, την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, τη μείωση των κυκλοφοριακών προβλημάτων καθώς και την πρόβλεψη τροχαίων ατυχημάτων από σήμερα 06-02-2023 (Δευτέρα) και ώρα 20.00 και μέχρι την ύφεση των δυσμενών καιρικών φαινόμενων και την εξομάλυνση της κυκλοφορίας των οχημάτων.
Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση εφοδιασμού της ανωτέρω κατηγορίας οχημάτων με
αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, όταν κινούνται στο λοιπό οδικό δίκτυο του της Π. Ενότητας Μαγνησίας, είναι ανεξάρτητη από την κυκλοφορία τους στο οδικό δίκτυο.