Επιτέλους, εκσυγχρονίζεται το απαρχαιωμένο πλαίσιο λειτουργίας των φαρμακευτικών συλλόγων

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση από σήμερα 17 Μαρτίου και μέχρι την Τετάρτη 29 Μαρτίου (8 π.μ.) το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τον τίτλο «Φαρμακευτικοί Σύλλογοι – Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος – Ινστιτούτο Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών» ο οποίος με την ψήφισή του έρχεται να αλλάξει τα όσα ισχύουν με τον υφιστάμενο νόμο 3601 του 1928 (!) «περί συστάσεως φαρμακευτικών Συλλόγων»

Μετά από μεγάλη αναμονή ήρθε επιτέλους η στιγμή για τους φαρμακοποιούς να δουν ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και οργάνωση των συλλόγων τους, να υλοποιείται.

Χαρακτηριστικό του βραδυκίνητου τρόπου που λειτουργεί το ελληνικό κράτος, χρειάστηκε να περάσουν μόλις… 95 χρόνια, σχεδόν ένας αιώνας για να μπορούν οι φαρμακοποιοί να δουν τους φαρμακευτικούς τους συλλόγους να λειτουργούν με βάση ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα τους δίνει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από αυτές που μέχρι σήμερα είχαν.

Πρόκειται για ένα νομοθέτημα που σύμφωνα με κύκλους του ΠΦΣ αποτυπώνει τις ανάγκες του παρόντος και κοιτάει προς το μέλλον του επαγγέλματος, καθώς συμπεριλαμβάνει όλες τις τελευταίες νομικές διατάξεις που αφορούν θέματα οργάνωσης και λειτουργίας συλλόγων –π.χ. το θέμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για συλλόγους με πάνω από 500 μέλη που πέρασε πρόσφατα σε νομοσχέδιο που ήρθε από το Υπουργείο Υγείας και ψηφίστηκε λίγες εβδομάδες πριν- σ’ ένα κείμενο που αφορά αποκλειστικά τη λειτουργία του Πανελλήνιου και των τοπικών φαρμακευτικών συλλόγων.

Ουσιαστικά ανοίγει η πόρτα για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας των φαρμακευτικούς συλλόγων στην κατεύθυνση που υπάρχει για άλλους συλλόγους, επιμελητήρια, επιχειρήσεις κτλ, κάτι που ο παλιός και αναχρονιστικός νόμος του 1928 δεν επέτρεπε καθώς προφανώς δεν μπορούσε να προβλέψει όλες αυτές τις τεράστιες αλλαγές που υπήρξαν από τότε που ψηφίστηκε μέχρι σήμερα.

Η αλήθεια είναι ότι οι φαρμακοποιοί εργάστηκαν συστηματικά τα τελευταία 5 χρόνια επ’ αυτού του ζητήματος, είχαν καταθέσει τις προτάσεις τους και–αφού ήδη είχε περάσει από τις σχετικές επιτροπές της Βουλής- εδώ και καιρό ανέμεναν να έρθει ως Σχέδιο Νόμου για διαβούλευση και ψήφιση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπ. Υγείας, σκοπός του σχεδίου νομοσχεδίου είναι:

– ο εκσυγχρονισμός και η κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και τη λειτουργία τους, συµπεριλαµβανοµένου και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, δεδομένου ότι το ισχύον σήμερα θεσμικό πλαίσιο που ορίζεται από τον ν. 3601/1928 (Α’ 119), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει σήμερα ενενήντα πέντε (95) έτη μετά την ψήφισή του, είναι πια παρωχημένο, µε διατάξεις οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις συγκρούονται ή αλληλεπικαλύπτονται ή έχουν καταργηθεί.

– η επίτευξη της βέλτιστης λειτουργίας των Φαρμακευτικών Συλλόγων και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κατά τρόπο, αφενός μεν, απολύτως σύγχρονο, αποτελεσματικό και διαφανή, αφετέρου δε, που να προσιδιάζει στον διφυή χαρακτήρα τους ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματειακής μορφής.

 

Το Σχέδιο Νόμου στα 81 άρθρα του περιλαμβάνει ξεχωριστά διατάξεις για τη νομική μορφή, το σκοπό, τα μέλη, τη διοίκηση και λειτουργία των τοπικών φαρμακευτικών συλλόγων και τη διοικητική και περιουσιακή αυτοτέλειά τους, αλλά και θέματα που αφορούν τη Γενική τους Συνέλευση και τα Διοικητικά τους Συμβούλια, τους πόρους και την οικονομική τους διαχείριση καθώς και τον προσωπικό τους.

Περιλαμβάνει τέλος τρία άρθρα που αφορούν την ανάληψη δικαστικών ενεργειών από τους τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, τη συνεργασία τους με τις δημόσιες αρχές αλλά και την Ένωση Φαρμακευτικών Συλλόγων.

Συνολικά 17 άρθρα αναφέρονται στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο μεταξύ των οποίων άρθρο που αφορά την εποπτεία του επί των Φαρμακευτικών Συλλόγων

Οκτώ άρθρα αναφέρονται στα πειθαρχικά συμβούλια των φαρμακευτικών συλλόγων, το ανώτατο φαρμακευτικό πειθαρχικό συμβούλιο και τις πειθαρχικές διατάξεις ενώ υπάρχει κι άρθρο για την ίδρυση Ινστιτούτου Φαρμακευτικών Επιστημονικών Ερευνών.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ
Kentavros