Δάσκαλοι σε δημοτικά του Βόλου μαθαίνουν στα παιδιά μέσω βίντεο την αξία της ανακύκλωσης

Σήμερα  Σάββατο 18 Μαρτίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ανακύκλωσης και ο Δημήτρης Αίσωπος, ειδικός παιδαγωγός ( 2ο Ειδικό Δημοτικό σχολείο Βόλου) και η επίσης εκπαιδευτικός κ.Ευτυχία Πλακαρού (27ο Δημοτικό σχολείο Βόλου), δημιουργοί του website «To Sakidio», δημιούργησαν εκπαιδευτικό υλικό με βίντεο και φύλλα εργασίας για παιδιά.
Όπως τονίζουν, «στις μέρες μας, το πρόβλημα της διαχείρισης των σκουπιδιών απασχολεί και προβληματίζει τις σύγχρονες κοινωνίες γιατί αποτελεί σημαντικό παράγοντα υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
Η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης και η υιοθέτηση στάσεων προστασίας του περιβάλλοντος είναι βασική προτεραιότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία για την προετοιμασία των αυριανών ενεργών πολιτών που θα διεκδικούν το μέλλον που τους αξίζει.
Από τη μια μεριά η οικογένεια, ως πρωταρχικός φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού, συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωσή της, καθώς λειτουργεί ως παράδειγμα-πρότυπο.
Από τη άλλη το σχολείο, με τον εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό του ρόλο, εκτός από την γνώση, την καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων, έχει στόχο την ανατροπή στρεβλών και μη αποδεκτών μοντέλων συμπεριφοράς.
Η εκπαιδευτική μας πρόταση με θέμα την ανακύκλωση έχει στόχο να εμπνεύσει τα παιδιά ώστε να επιλέξουν να σέβονται και να ζουν σε αρμονία με το περιβάλλον τους, υιοθετώντας μικρές καθημερινές πρακτικές, φιλικές προς αυτό.
Το video και οι δραστηριότητες στα φύλλα εργασίας προσεγγίζουν τα θέματα:
• τι είναι ανακύκλωση και ποια τα οφέλη της
• τι ανακυκλώνουμε και με ποιο τρόπο
• πού πάνε και πώς γίνονται χρήσιμα τα απορρίμματά μας.
Τα παιδιά αξίζουν να ζουν σε ένα καλύτερο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον!
Η εκπαίδευσή τους αποτελεί τη μόνη ελπιδοφόρα προοπτική για ένα καλύτερο αύριο»
To βίντεο της ανακύκλωσης:


Kentavros