Διαφορετικοί προμηθευτές ρεύματος ανά χρήση για νοικοκυριά – επιχειρήσεις

Τη δυνατότητα στα νοικοκυριά ή τις επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν διαφορετικούς προμηθευτέςρεύματος ανάλογα με τις συσκευές, με αξιοποίηση των έξυπνων μετρητών και άλλων συστημάτων, προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρική ενέργεια. Για παράδειγμα ένα νοικοκυριό ή επιχείρηση θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικού προμηθευτή για συσκευές που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας όπως ο φορτιστής ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή συσκευές θέρμανσης και διαφορετικού για τις άλλες ανάγκες (φωτισμού, μαγειρέματος, κ.α.).

Με χρήση έξυπνων μετρητών τα νοικοκυριά πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα αυτόματης διαμόρφωσης της κατανάλωσης ανάλογα με τα ισχύοντα τιμολόγια σε κάθε χρονική στιγμή. Παράλληλα, με αξιοποίηση κατάλληλων οργάνων μέτρησης που συνδέονται ή ενσωματώνονται σε ηλεκτρικές συσκευές, οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα για διαφορετική τιμολόγηση του ρεύματος ανάλογα π.χ. με την ώρα ή την ημέρα ώστε να συμμετέχουν σε προγράμματα εξισορρόπησης της ζήτησης.

Το θεσμικό πλαίσιο των κρατών – μελών πρέπει να εξασφαλίζει πως όλοι οι καταναλωτές που διαθέτουν έξυπνο μετρητή έχουν πρόσβαση σε συμβόλαια δυναμικών τιμολογίων (δηλαδή σε τιμές που μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με την ημέρα ή την ώρα).

Ακόμα και στις χώρες που αργεί η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών οι διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να επενδύσουν σε συστήματα που θα επιτρέπουν στους καταναλωτές να αξιοποιούν άλλες συσκευές μέτρησης της κατανάλωσης ώστε να έχουν δυνατότητες δυναμικής τιμολόγησης, αποθήκευσης κ.α. Τα τέλη δικτύου, τονίζει η Κομισιόν, πρέπει να είναι διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν κίνητρο στους διαχειριστές για επενδύσεις σε καινοτόμες λύσεις παροχής υπηρεσιών ευελιξίας και αποδοτικής λειτουργίας των δικτύων.

Πρόκειται για προβλέψεις που μοιάζουν μακρινό όνειρο στη χώρα μας όπου οι έξυπνοι μετρητές είναι ελάχιστοι και ο σχετικός διαγωνισμός του ΔΕΔΔΗΕ (για εγκατάσταση 7,5 εκατ. έξυπνων μετρητών μέχρι το 2030) έχει μπλέξει σε δικαστικές διαμάχες. Ωστόσο, η ενεργειακή κρίση και η έκρηξη των τιμολογίων έχει οδηγήσει σε αύξηση της χρήσης άλλων συσκευών μέτρησης της κατανάλωσης και προσαρμογής της συμπεριφοράς των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων.

Στις προτάσεις της Κομισιόν προβλέπεται επίσης πως τα κράτη – μέλη πρέπει να εξασφαλίσουν πως όλοι οι προμηθευτές με περισσότερους από 200.000 πελάτες προσφέρουν τουλάχιστον ένα συμβόλαιο σταθερής τιμής στην ηλεκτρική ενέργεια με διάρκεια τουλάχιστον ένα χρόνο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρχεται με τις προτάσεις που παρουσίασε στα μέσα της εβδομάδας που πέρασε να βάλει και τέλος στις οριζόντιες επιδοτήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα. Ο κανονισμός που προτείνει προβλέπει πως τα κράτη – μέλη έχουν τη δυνατότητα επιδοτήσεων στην ηλεκτρική ενέργεια αλλά με όρια και αφού η Κομισιόν (με βάση κριτήρια που αναφέρονται) αποφασίσει πως η Ευρώπη βρίσκεται σε ενεργειακή κρίση. Οι επιδοτήσεις «πρέπει να καλύπτουν το 80% της μέσης κατανάλωσης ενός νοικοκυριού» και «το 70% της κατανάλωσης κατά τον προηγούμενο χρόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».


Kentavros