Συνταξιοδοτικά ζητήματα δημοσίων υπαλλήλων: Ημερίδα από το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ

“Το μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Συνταξιοδοτικά ζητήματα δημοσίων υπαλλήλων”, είναι το θεμα ημερίδας που διοργανώνει  το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ την  Τρίτη 21/03/2023 6.30 μμ.στο Ξενία Βόλου.