«Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο» το μήνυμα της φετινής Ημέρας του Νερού

default

Στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ σχετικά με το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Ρίο ντε Τζανέιρο, 1992), καθιερώθηκε να εορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα του Νερού (World Water Day) κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου. Φέτος (22-03-2023), το επικοινωνιακό μήνυμα «Γίνε η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο» είναι αφιερωμένο στο να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αλλάξουν τον τρόπο που χρησιμοποιούν, καταναλώνουν και διαχειρίζονται το νερό και να επιταχύνουν αυτή την αλλαγή στην καθημερινή τους συμπεριφορά. Η λελογισμένη χρήση του νερού, ξεκινά από το κύτταρο της κοινωνίας (οικογένεια και σπίτι), το σχολείο, την Κοινότητα / Δήμο, την Οργάνωση στην οποία ανήκουμε, το εργασιακό περιβάλλον και όλες τις εκφάνσεις του βίου μας. Η αλλαγή μπορεί να γίνει με τη συμμετοχική δράση όλων στον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό για τις καθημερινές μας ανάγκες. Το μήνυμα αυτό συμβάλλει στην επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG 6) ως μέρος της Ατζέντας 2030, για την ασφαλή διαχείριση του νερού και των συνθηκών υγιεινής μέχρι το έτος 2030.

Η Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση (Ε.Υ.Ε.), σωματείο με αντικείμενο την επιστήμη του νερού, επισημαίνει τα θεμελιώδη ζητήματα της Επάρκειας (Ποσοτική Διάσταση) και της Υγιεινής και Ρύπανσης (Ποιοτική Διάσταση), που βρίσκονται σε καθεστώς κρίσης τόσο από το έλλειμα στο Υδατικό Ισοζύγιο, όσο και στο έλλειμμα στην Ορθολογική Διαχείριση. Σύμφωνα με τον κ. Άρη Ψιλοβίκο, πρόεδρο Ε.Υ.Ε., καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος και διευθυντή του Εργαστηρίου Οικοϋδραυλικής & Διαχείρισης Εσωτερικών Υδάτων, οι φρενήρεις ρυθμοί με τους οποίους τρέχει σήμερα η ανθρωπότητα, πιέζουν τον υδρολογικό κύκλο να λειτουργήσει εκτός των αειφορικών ορίων του. Λαμβάνοντας υπόψη και την Κλιματική Κρίση, το νερό έχει χαρακτηριστεί ως το πλέον πολύτιμο αγαθό για τη ζωή. Η αύξηση της θερμοκρασίας, σε συνδυασμό με τη μείωση των κατακρημνισμάτων, μας οδηγούν νομοτελειακά σε προηγμένες επιστημονικές και τεχνικές πρακτικές για σοφότερη χρήση του νερού. Τα συχνά αιχμηρά φαινόμενα βροχοπτώσεων, πολύ υψηλών εντάσεων και τα επακόλουθα πλημμυρικά φαινομένα, έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρές καταστροφές, όπου η δράση του νερού καθίσταται πλέον και παράγοντας απωλειών σε ανθρώπινες ζωές.

Η Ε.Υ.Ε., από την ίδρυσή της το 1981, απαριθμεί περί τα 700 μέλη και έχει διοργανώσει συνολικά 16 Συνέδρια και πλήθος Ημερίδων, Επιστημονικών συναντήσεων, Μαθημάτων και Διαλέξεων. Συμμετέχει ενεργά στα επιστημονικά δρώμενα που αφορούν στην έρευνα και την εφαρμογή επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων σε υδροτεχνικά προβλήματα της χώρας μας. Συνεργάζεται με διάφορους παρεμφερείς Ελληνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς για μεταφορά τεχνογνωσίας και υποβοήθηση όλων των Ειδικών Φορέων (μελετητές υδραυλικών έργων, φορείς αξιοποίησης υδατικού δυναμικού κ.λ.π.) στην εφαρμογή προηγμένων υδροτεχνικών μεθόδων, τόσο στο αστικό, όσο και στο αγροτικό περιβάλλον της Ελλάδας. Εκδίδει το περιοδικό Υδροτεχνικά, που αποτελεί έναν κόμβο ενημέρωσης στα κρίσιμα ζητήματα της επιστήμης του νερού. Τέλος, ενθαρρύνει τους νέους εκκολαπτόμενους ερευνητές με την απονομή βραβείων σε πτυχιακές/διπλωματικές διατριβές και επιστημονικές διακρίσεις.


Kentavros