Η δύναμη της γυναικείας ψήφου

Γράφει η Θάλεια Στάχτου*

Στις εκλογές που έρχονται, μια παράμετρος θα μετρήσει πάρα πολύ, ίσως και καθοριστικά : είναι η ψήφος των γυναικών, η οποία μπορεί “να γείρει την πλάστιγγα”, όχι μόνον στο εκλογικό αποτέλεσμα. Μπορεί να ανοίξει διαδρόμους για την ανασύσταση και την εδραίωση ενός σύγχρονου Ευρωπαϊκού Κράτους Δικαίου και Πρόνοιας στην χώρα μας.

Κι αυτό, γιατί η ψήφος έχει την δική της γυναικεία διάσταση, την “οπτική” των αναγκών και των προβλημάτων της γυναίκας, η αντιμετώπιση των οποίων περνά μέσα από ένα ισχυρό Κοινωνικό κράτος.

Η περίφημη “γυάλινη οροφή”, το αδιόρατο, αλλά υψηλό εμπόδιο για την Ισότητα, οι καθημερινές διακρίσεις που δεν φαίνονται στη θεωρία, αλλά λειτουργούν στην πράξη, θα “ραγίσει”, θα “σπάσει”, αν μία καινούργια (και πολιτική) κατάσταση μπορέσει να επιβάλλει διαφορετικές κατευθύνσεις από την σημερινή ασκούμενη κυβερνητική πολιτική.

Σκεφτείτε: τί σημαίνει η ενίσχυση της δημόσιας Πρωτοβάθμιας Υγείας και της Πρωτοβάθμιας φροντίδας του Παιδιού για την υποστήριξη και εξίσωση της γυναίκας στις φροντίδες, τα βάρη και τον ελεύθερο χρόνο.

Τί σημαίνει η αλλαγή της νομοθεσίας στα Εργασιακά ζητήματα και η στήριξη της εργασίας των γυναικών για την οικονομική και κοινωνική χειραφέτησή τους.

Τί σημαίνει η εμπέδωση ενός κράτους Δικαίου με αλλαγές στην Δικαιοσύνη και την απονομή της, για την κατάκτηση της ισότιμης θέσης μας στην καθημερινότητα και την  αντιμετώπιση μας στην κοινωνία.

Αυτές οι επιλογές είναι κατ΄εξοχήν “γυναικείες” και είναι πολιτικές επιλογές. Η “γυναικεία ματιά” απαιτείται να αποτελέσει το κριτήριο ανδρών και γυναικών που ενδιαφέρονται και αγωνίζονται για την δικαιοσύνη παντού.

Η ψήφος των γυναικών έχει δύναμη η ίδια. Αξίζει να την αναδεικνύουμε οι γυναίκες, οι ίδιες. Να αναδεικνύουμε εμείς, εκείνες (και εκείνους) που θα μας εκφράσουν και  αγωνίζονται καθημερινά και με συνέπεια για όσα  θέλουμε να κατακτήσουμε .

*Η Θάλεια Στάχτου είναι υποψήφια βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία


Kentavros