Συνεργασία της Δευτεροβάθμιας με την ΑΣΠΑΙΤΕ

Μία από τις προτεραιότητες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας αποτελεί η συνεργασία με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ιδιαίτερα με τους δύο πυλώνες της στην Μαγνησία οι οποίοι δεν είναι άλλοι από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. Ένα χαρακτηριστικό πλαίσιο συνεργασίας αποτελεί η παρακολούθηση μαθημάτων από έμπειρους εκπαιδευτικούς σε κανονική διδασκαλία σε μαθητές σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας.
Ένα άλλο επίσης σημαντικό πλαίσιο συνεργασίας αποτελεί η εκπόνηση πρακτικών ασκήσεων διδασκαλίας (ΠΑΔ) από φοιτητές της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. σε συνθήκες πραγματικής τάξης υπο την καθοδήγηση και την αξιολόγηση των ιδίων καθηγητών τάξης των σχολείων και ιδιαίτερα των Επαγγελματικών Λυκείων και ΕΕΕΕΚ της Μαγνησίας.
Με σκοπό τη χάραξη τέτοιων δρόμων συνεργασίας με το Παράρτημα της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. στο Βόλο και ιδιαίτερα αναφορικά με την υλοποίηση των ΠΑΔ των φοιτητών της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. Βόλου, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας , Δρ. Σωκράτης Σαβελίδης και η Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, κ. Ρηγώ Φασουράκη δέχτηκαν στα γραφεία της ΔΔΕ Μαγνησίας την επίσκεψη της επιστημονικής υπευθύνου της Α.Σ.ΠΑΙΤΕ, Δρ. Σωτηροπούλου Αναστασίας. Έτσι συζητήθηκαν πρακτικά ζητήματα υλοποίησης των παρακολουθήσεων και των πρακτικών ασκήσεων των φοιτητών, εξειδικευμένα στοιχεία συνεργασίας με τα κατά τόπους σχολεία, τους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς αλλά και δυνατότητες ανάπτυξης της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. Βόλου με βάση την αύξηση του αριθμού εισακτέων στο Παράρτημα του Βόλου αλλά και την ανάπτυξη Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων στη περιοχή σε κοινή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Θεσσαλίας.