Χρύσα Τσαγανού: Κραυγαλέα ολιγωρία στην κατασκευή τάφρου στον περιφερειακό κατέστρεψε τον Βόλο

Η περιφερειακή σύμβουλος κ. Χρύσα Τσαγανού και υποψήφια με τον συνδυασμό Πρωτοβουλία του κ. Δημήτρη Κουρέτα, δηλώνει πως για την καταστροφή μεγάλου τμήματος του Βόλου , ευθύνεται το γεγονός ότι δεν κατασκευάστηκε κάτω από την Αγία Παρασκευή και πάνω από την περιφερειακή οδό αντιπλημμυρική τάφρος και αποθεσιοθάλαμος, ενώ όλες οι απαλλοτριώσεις έγιναν το 2012 και υπήρχε έτοιμη μελέτη δημοπράτησης.
Όπως δηλώνει η ίδια από το 2008 είχε προβλεφθεί ότι η πόλη χρειάζεται αντιπλημμυρική θωράκιση και για το λόγο αυτό αποφασίστηκε να κατασκευαστεί το έργο πάνω από τον περιφερειακό.
Ειδικότερα, με την υπ΄αριθμόν 1042829/2686/0010/22-4-2008 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 170/13-5-2008 ΦΕΚ, κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου «Οδός Βελεστίνου-Βόλου, τμήμα ΑΚ Λάρισας-Κραυσίδωνα, υποτμήμα αντιπλημμυρική τάφρος και αποθεσιοθάλαμος, εκτάσεως 131.484 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκεται στην περιοχή του τέως Δήμου Νέας Ιωνίας και της τέως κοινότητας Μακρινίτσας του Νομού Μαγνησίας και ήδη του Δήμου Βόλου της περιφερειακής ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας”.

Δόθηκαν οι αποζημιώσεις απαλλοτριώσεων
Χρειάστηκε να περάσουν πέντε χρόνια για να προχωρήσει το Δημόσιο τις απαλλοτριώσεις και τελικά με τις με αριθμούς 41/2012 και 183/2013 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου και του Εφετείου Λάρισας αντίστοιχα καθορίστηκε η τιμή μονάδος αποζημίωσης και ολόκληρη η οφειλόμενη στους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωμένων αποζημίωση κατατέθηκε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από το 2012.

Σύμφωνα με την περιφερειακή σύμβουλο, παρά το γεγονός ότι από το 2012 η απαλλοτρίωση των απαιτούμενων εκτάσεων είχε ολοκληρωθεί και το κρίσιμο και μεγάλης σημασίας για την πόλη αντιπλημμυρικό έργο μπορούσε να έχει κατασκευαστεί, καθώς υπήρχε εγκεκριμένη πίστωση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, “από εγκληματική θα μπορούσε να πιεί κανείς αμέλεια των αρμοδίων μέχρι σήμερα και παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περισσότερα από δέκα χρόνια, από τότε που το κράτος κατέβαλε μεγάλα ποσά για τις αποζημιώσεις, δεν έχει καν ξεκινήσει το έργο και ούτε γνωρίζουμε τίποτα σχετικά.

Η κ. Τσαγανού δηλώνει πως πρέπει να αναζητηθούν άμεσα οι ευθύνες των αρμοδίων και να λογοδοτήσουν, όσοι στέρησαν την πόλη από ένα έργο που μπορούσε είτε να αποτρέψει, είτε να περιορίσει τις ζημιές.