Τριτοκοσμικές εικόνες σε σχολείο των Λεχωνίων- Ο δρόμος για το μάθημα περνά από λασπότοπους

Δρόμοι γεμάτοι λάσπες, δρόμοι επικίνδυνοι για τα παιδιά, δρόμοι που δεν καθαρίστηκαν καν μεταξύ των δύο θεομηνιών, οδηγούν στα σχολεία των Λεχωνίων, του Δήμου Βόλου. Η λάσπη κυριαρχεί παντού και τα παιδιά πηγαίνουν και φεύγουν από τα σχολεία με κίνδυνο μην συμβεί κάποιο ατύχημα. Αναπνέουν την σκονη, ζουν στις λάσπες, το νερό δεν είναι πόσιμο και η ζωή συνεχίζεται στις διδακτικές αίθουσες.
Kentavros