Ξεκίνησε πρόγραμμα δωρεάν στειρώσεων αδέσποτων θηλυκών γατών στον Βόλο

Από Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023, ξεκίνησε το πρόγραμμα δωρεάν στειρώσεων αδέσποτων θηλυκών γατών του Δήμου Βόλου.
Οι αδέσποτες γάτες περιφέρονται ελεύθερα και συχνά αναπαράγονται χωρίς καμία επίβλεψη, πράγμα που οδηγεί σε ταχεία αύξηση του πληθυσμού τους. Αυτή η ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή έχει αρκετές αρνητικές συνέπειες τόσο για τις ίδιες τις γάτες, όσο και για τις κοινότητες που κατοικούν.
Στην κατεύθυνση αυτή, καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, φέρνοντας μια ή και περισσότερες θηλυκές αδέσποτες γάτες προς στείρωση.
Καλείτε καθημερινά στο 2421020412 για να κλείσετε ραντεβού και σε περίπτωση που δεν διαθέτετε κλωβό μεταφοράς μπορείτε να δανειστείτε από την Υπηρεσία, Γαλλίας με Τοπάλη.
Kentavros