Αύξηση 30% στο στελεχιακό δυναμικό του Νοσοκομείου Βόλου από το 2018

Το Νοσοκομείο του Βόλου αντιμετωπίζει πρόβλημα υποστελέχωσης, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω βασικές του λειτουργίες, όπως η παροχή υπηρεσιών στο ογκολογικό τμήμα. Με οργανισμό 460 κλινων , οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό δεν επαρκούν, παρότι η διοίκηση του Νοσοκομείου Βόλου έδωσε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία από το 2018 η αύξηση αγγίζει το 30%.