Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση της Πυροσβεστικής στον Βόλο με το “Fire Dragon”

Ο “Fire Dragon”, ο αυτοκινούμενος εξομοιωτής πυρκαγιάς του Πυροσβεστικού Σώματος, φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Β’ ΒΙΠΕ Βόλου. Σήμερα εκπαιδεύτηκαν πυροσβέστες σε ακραίες συνθήκες πυρκαγιών, σε κλειστούς χώρους, έχοντας πάντα ως μέλημα την ασφάλειά τους.

Ο εξομοιωτής χρησιμοποιεί προπάνιο για την προσομοίωση πραγματικής πυρκαγιάς, στις διάφορες θέσεις του οποίου υπάρχουν οι εστίες και γλυκερίνη για τη δημιουργία τεχνητού καπνού μέσω καπνογεννητριών. Διαθέτει μηχανικά, ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας, τελευταίας γενιάς, τα οποία διασφαλίζουν την πλήρη παρακολούθηση και τον έλεγχο της εκπαίδευσης των εκπαιδευόμενων εντός του, αλλά και την ασφαλή χρήση όλων των εγκαταστάσεών του, κάθε φορά.