Δυο ημέρες τον Απρίλιο τα απογευματινά χειρουργεία στο Νοσοκομείο του Βόλου

Έπειτα από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Χειρουργείου του Νοσοκομείου Βόλου, την Παρασκευή 5 Απριλίου 2024, και λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του Χειρουργείου, αποφασίστηκε για τον μήνα Απρίλιο να παραχωρηθούν δύο μέρες προκειμένου να διενεργηθούν πιθανά απογευματινά χειρουργεία.
Οι μέρες αυτές είναι η Τετάρτη 17 Απριλίου και η Πέμπτη 25 Απριλίου.
Για την απόφαση ενημερώθηκαν οι ενδιαφερόμενοι γιατροί προκειμένου να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης των ασθενών τους.