Φορολογικές δηλώσεις: Μπλόκο στην υποβολή Ε1 χωρίς ΙΒΑΝ

Ταλαιπωρία για όσους δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό
Χιλιάδες φορολογούμενοι στους οποίους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προσυμπλήρωσε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την ηλεκτρονική υποβολή τους και προέβη ακόμη και σε προεκκαθάρισή τους, αδυνατούν να υποβάλουν τις συγκεκριμένες δηλώσεις.

Οι λογιστές κάνουν λόγο για πολλά παράπονα από υπερήλικες που υποχρεώνονται να μεταβούν στις τράπεζες για να ανοίξουν λογαριασμούς για να πάρουν αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που φέτος είναι υποχρεωτικός στην υποβολή της δήλωσης.

Σημειώνεται ότι η ΑΑΔΕ θα ενημερώνει τους φορολογούμενους σε εβδομαδιαία βάση μέσω e-mail και στη θυρίδα τους στο myAADE και το myAADEapp για μεταβολές στοιχείων που έχει λάβει για αυτούς από τρίτους φορείς (πχ εργοδότες, πιστωτικά ιδρύματα), ώστε να μπορούν να ελέγξουν εάν μεταβάλλεται η φορολογική τους υποχρέωση και να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες.

Πώς δηλώνεται το ΙΒΑΝ
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νέες οδηγίες της ΑΑΔΕ για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2023 (Α.1061/2024):

Εάν κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης με χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας δεν έχει ήδη γνωστοποιηθεί στη Φορολογική Διοίκηση τραπεζικός λογαριασμός (αριθμός ΙΒΑΝ), εμφανίζεται μήνυμα που ενημερώνει για την υποχρέωση γνωστοποίησής του.
Η γνωστοποίηση του αριθμού ΙΒΑΝ πραγματοποιείται με υποβολή ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης του δικαιούχου στην ψηφιακή πύλη myAADE στην καρτέλα «Μητρώο και Επικοινωνία» της ΑΑΔΕ.
Ειδικά για τους φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής αλλά και για τους ανηλίκους, η υποχρέωση γνωστοποίησης αριθμού ΙΒΑΝ υφίσταται, μόνο στην περίπτωση που με βάση τη δήλωση προσδιορίζεται πιστωτικό υπόλοιπο και εκδίδεται πράξη με την οποία συνιστάται και βεβαιώνεται απαίτηση για επιστροφή φόρου.
Κατά την υποβολή της δήλωσης, δίνεται η δυνατότητα μέσω υπερσύνδεσμου στον υπόχρεο να μεταβεί στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή «Μητρώο και Επικοινωνία» της ΑΑΔΕ. Στην συνέχεια ο/η σύζυγος ή το Μέλος Συμβίωσης θα εισέλθει σε αυτήν, με τους δικούς του/της κωδικούς πρόσβασης.

tanea.gr