Το πρόγραμμα ΑΠOΛΛΩΝ και η ευκαιρία της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Του Στέλιου Λημνιού

Το Σάββατο 18/5/24 παρουσιάστηκε στα Καλά Νερά του δήμου Νοτίου Πηλίου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, το σχέδιο ενεργειακής εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με το κωδικό όνομα ΑΠΟΛΛΩΝ.
Αφορά τους Δήμους και τις Περιφέρειες όλης της χώρας με στόχο να μειωθούν τα έξοδα που καταβάλουν για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους (φωτισμός και κλιματισμός κτιρίων, λειτουργία δημοτικού νυχτερινού φωτισμού, Δημοτικές Επιχειρήσεις πχ ΔΕΥΑΜΒ αλλά και ενεργειακή βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες δημοτών).
Ο σχεδιασμός προβλέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο (με Φ/Β πάρκα),τον άνεμο (με ανεμογεννήτριες), την εκμετάλλευση υδατοπτώσεων αλλά και από την βιομάζα με καύση του παραγόμενου βιοαερίου (μεθάνιο )
Οι επενδύσεις αυτές δεν θα επιβαρύνουν οικονομικά τους δήμους που θα ενταχθούν στο σχεδιασμό , θα έχουν χαρακτήρα παραγωγής μεγάλης ισχύος με πρόβλεψη αποθήκευσης της ηλ. ενέργειας σε συσσωρευτές (μπαταρίες) προκειμένου να υπάρχει διαθέσιμη ενέργεια σε κάθε χρονική περίοδο.
Η ΠΠΜ παρακολούθησε την παρουσίαση και με την τοποθέτηση του εκπροσώπου της ζητήθηκε να ληφθεί υπόψη του σχεδιασμού η ειδική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Θεσσαλία μετά τις θεομηνίες του Σεπτεμβρίου 2023.
Συγκεκριμένα προτάθηκε να υλοποιηθεί πρόγραμμα αντλιοταμιευσης σε επιλεγμένες τοποθεσίες με την δημιουργία δίδυμων ταμιευτήρων -φραγμάτων σε διαφορετική υψομετρική στάθμη και σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους ώστε η περίσσεια της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από την προεπιλεγμένη ΑΠΕ, να κινεί αντλίες που θα μεταφέρουν νερό από τον ταμιευτήρα χαμηλής στάθμης στον ταμιευτήρα της ανώτερης.
Με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει περίσσεια νερού για υδατόπτωση προς τον κάτω ταμιευτήρα με παράλληλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω υδροστρόβιλων.
Τέτοια έργα μπορούν να υλοποιηθούν τώρα που σχεδιάζεται η νέα αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλίας με φράγματα και ταμιευτήρες.
Οι ορεινοί όγκοι των Αγράφων με τη λίμνη Πλαστήρα (άνω ταμιευτήρας) σε συνδυασμό με τα σχεδιαζόμενα φράγματα Πύλης και Μουζακίου (κάτω ταμιευτήρες) προσφέρονται ως μια πρώτη περίπτωση.
Το ίδιο μπορεί να σχεδιαστεί για το Πήλιο με το φράγμα Παναγιώτικο ως άνω ταμιευτήρα ,ενώ υπάρχουν οι φυσικοί σχηματισμοί για την κατασκευή δύο τουλάχιστον κάτω ταμιευτήρων στις θέσεις Λοζινικο (στην ροή του ρέματος Καλιακούδας) αλλά και μεταξύ Σταγμάτων και Κουκουράβας (στον άνω του του Κραυσίδωνα)
Εναλλακτικά ,ως άνω ταμιευτήρας του έργου αυτού, μπορεί να δημιουργηθεί σε περιοχή της Μακρινίτσας ,όπως είχε στο παρελθόν σχεδιαστεί από την ΔΕΥΑΜΒ, χωρίς ποτέ να υλοποιηθεί .
Τα σπουδαία αυτά έργα : α ) θα έχουν τον κυρίαρχο και αναγκαίο αντιπλημμυρικό χαρακτήρα β ) θα παράγουν ανέξοδα άφθονη ενέργεια με την βοήθεια των προεπιλεγμένων ΑΠΕ που θα εξασφαλίζουν το αρχικό ρεύμα για την κίνηση την αντλιών, οι οποίες θα συνδέουν τους δίδυμους ( ακόμη και τρίδυμους) ταμιευτήρες.
γ ) θα έχουν ισόβια λειτουργία ,όπως όλα τα υδροηλεκτρικά έργα
δ ) δεν θα έχουν ανάγκη μπαταριών, οι οποίες θα είναι και μεγάλες και δαπανηρές.
Η ΠΠΜ και το ΠΑΝΔΟΙΚΟ καταθέτουν την πρόταση αυτή στην νέα ηγεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με την ελπίδα ότι θα εξετασθεί με προσοχή ώστε να γίνει πράξη.