Άμισθος σύμβουλος του Περιφερειάρχη ο Κ. Γκούμας

Άμισθος σύμβουλος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας σε θέματα διαχείρισης υδάτων αναλαμβάνει ο Γεωπόνος Κωνσταντίνος Γκούμας. Ο πολύπειρος επιστήμονας με μεγάλη πορεία στα θέματα της αντιμετώπισης του υδατικού ζητήματος της Θεσσαλίας, υπηρέτησε για σειρά ετών ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων στη Λάρισα και ανέπτυξε μεγάλη επιστημονική δραστηριότητα σε θέματα υδατικής διαχείρισης. Τίθεται πλέον στο πλευρό του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δ. Κουρέτα, προκειμένου να συμβάλει με την εμπειρία και τις γνώσεις του στην προσπάθεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση του υδατικού ελλείμματος, ενός κομβικού στόχου για την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και στην οργάνωση των αντιπλημμυρικών έργων που ξεκινούν σύντομα.