Παράρτημα της PwC Greece στον Βόλο και συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στις 10 Μαΐου, στον Βόλο, πραγματοποιήθηκε μια σημαντική συνάντηση μεταξύ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της εταιρείας PricewaterhouseCoopers (PwC Greece), η οποία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών λογιστικής, τήρησης βιβλίων και ελέγχου και παροχής φορολογικών συμβουλών. Συζητήθηκε η έναρξη λειτουργίας του παραρτήματος της PwC στον Βόλο, και η συνεργασία της με την πανεπιστημιακή κοινότητα.
Ως αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν η συμφωνία για υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών, στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καθηγητής Χαράλαμπος Μπιλίνης και μέλη του Π.Θ., μαζί με την ομάδα της PwC.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση παρευρέθηκαν η επικεφαλής της Μονάδας Καινοτομίας, Μεταφοράς Τεχνολογίας και Κέντρου Επιχειρηματικότητας, Καθηγήτρια Χρυσή Λασπίδου, ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών Καθηγητής Βασίλης Πλαγιαννάκος, καθώς και οι Πρόεδροι Τμημάτων του ΠΘ: Καθηγητής Μιχάλης Βασιλακόπουλος (Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών), Καθηγητής Βασίλης Γερογιάννης (Πρόεδρος Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων), Αν. Καθηγητής Αθανάσιος Κακαρούντας (Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική), Καθηγητής Γεώργιος Φούρλας (Πρόεδρος Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών), και Κωνσταντίνος Κόκκινος (Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων).
Εκ μέρους της PwC παρευρέθηκαν οι: κ.κ. Βάσω Γρίβα (Senior Manager Marketing and Communication), Γιώργος Κολλιδάς (Partner, Advisory, Technology Leader), Φώτης Σωφρόνης (Director, Technology & Cybersecurity Services) και Χάρης Τσαβδάρης (Managing Director).

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τόνισε την ανάγκη συμμετοχής όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την από κοινού σύμπραξή τους με την PwC . Τέλος, συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας σε διάφορους τομείς, σύμφωνα με τις επί μέρους ανάγκες των Τμημάτων, όπως η διαμόρφωση δωρεάν προγραμμάτων εκπαίδευσης – academies και η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.