Κάρτες προνομίων υγείας: Η ασφαλιστική παροχή που συμφέρει

Oι ασφαλιστικές εταιρείες υιοθετούν τη «φιλοσοφία» των καρτών που προσφέρουν ειδικά προνόμια στους κατόχους τους. Ακολουθώντας το παράδειγμα της πλειονότητας των εταιρειών κάθε τομέα, οι ασφαλιστικές εταιρείες αναπτύσσονται σε αυτή την κατεύθυνση, με κυρίαρχο τον τομέα υγείας.

Η κάρτα δίνεται σε όλους τους κατόχους ασφαλιστικών συμβολαίων σε διάφορους κλάδους (οχημάτων, περιουσίας, αστικών ευθυνών κ.α.) και παρέχει προνομιακή μεταχείριση στους κατόχους της σε θέματα υγείας. Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν συνάψει συμφωνίες με νοσοκομεία ή ιατρικά διαγνωστικά κέντρα, προσφέροντας σχετικές υπηρεσίες με πλεονεκτήματα στους κατόχους των καρτών. Τα πλεονεκτήματα μπορεί να περιλαμβάνουν από μηδενική συμμετοχή έως ειδικές προνομιακές τιμολογήσεις για εξετάσεις και διαγνώσεις σε συγκεκριμένα ιδιωτικά θεραπευτήρια ή διαγνωστικά κέντρα.

Τρεις καλοί λόγοι για να κάνουμε ιδιωτική ασφάλιση υγείας
Οι κάρτες αυτές συνήθως παρέχονται δωρεάν στους ασφαλισμένους και περιλαμβάνουν και τα μέλη των οικογενειών τους, ανοίγοντας έτσι την πρόσβαση στην ιδιωτική υγεία. Βέβαια, αυτές αφορούν μόνο την πρωτοβάθμια υγεία και όχι τη νοσηλεία εφόσον χρειαστεί. Ωστόσο, δεν παύουν να αποτελούν μια ακόμη παροχή των ασφαλιστικών εταιρειών, φέρνοντας τους πολίτες πιο κοντά στην εξυπηρέτησή τους από τα ιδιωτικά κέντρα παροχής υγείας.

Με αυτόν τον τρόπο, οι κάρτες αποτελούν ένα επιπρόσθετο εργαλείο για τις εταιρείες να αναπτύξουν τον κύκλο εργασιών τους, προσφέροντας στους ασφαλισμένους τους ένα δέλεαρ ως αντάλλαγμα για τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Πηγή: ygeiamou.gr