Διερεύνησαν το ενδεχόμενο συνεργασίας για τους φιλοξενούμενους στον Ξενώνα Αστέγων

Συνάντηση δικτύωσης είχαν την Τετάρτη ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Μαγνησίας του Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών κ. Στέλιος Σιουμουρέκης και η Διοικητική/Οικονομική Υπεύθυνη του Ξενώνα Αστέγων Δήμου Βόλου Βαρβάρα Ιτούδη καθώς και η Νοσηλεύτρια του ξενώνα Χαρίκλεια Βασιλειά.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Σιουμουρέκης ενημέρωσε τα στελέχη του ξενώνα για τον σύλλογο, τα μέλη του, τα περιστατικά που μπορούν να εξυπηρετήσουν τα φυσιοθεραπευτήρια της πόλης, καθώς τις εξελιγμένες τεχνικές που ακολουθούνται για την αντιμετώπιση αυτών.
Αντίστοιχα τα στελέχη του ξενώνα ενημέρωσαν τον κ. Σιουμουρέκη για τη λειτουργία της δομής, τις προϋποθέσεις ένταξης σε αυτή, τις υπηρεσίες που παρέχονται σε κοινωνικό – εργασιακό και υλικό επίπεδο. Επίσης, έγινε αναφορά στις συνεργασίες που έχει ο Ξενώνας Αστέγων Βόλου με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς της πόλης, αλλά και στην ανταπόκριση των επαγγελματιών στα αιτήματα χορηγίας.
Στόχος της συνάντησης εκτός από την αλληλοενημέρωση ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων τόσο κατά τον εντοπισμό των αστέγων στην πόλη του Βόλου όσο και της κάλυψης των αναγκών των ωφελουμένων της δομής σε υπηρεσίες που άπτονται του αντικειμένου του συλλόγου.
Ο Ξενώνας Αστέγων του Δήμου Βόλου (Συνεχιζόμενη δράση) συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027» Άξ.Πρ. 4Β – Δράσεις ενίσχυσης της Κοινωνικής Συνοχής και αντιμετώπισης της φτώχειας, με κωδικό ΟΠΣ 6003250. Για πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Ξενώνα Αστέγων, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2421091614.