Αύξηση 87,65 % στα χειρουργεία στο Νοσοκομείου Βόλου

Τα πραγματοποιηθέντα χειρουργεία του πρώτου 3μήνου 2024,στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο», είναι αυξημένα των αντίστοιχων τριμήνων, των ετών 2019 – 2023 και προσεγγίζουν τα πραγματοποιηθέντα χειρουργεία του έτους 2018. Υπάρχει μια δυναμική προσαύξησης των χειρουργείων και σηματοδοτούν μετά βεβαιότητας την επιστροφή στην κανονικότητα.
Ειδικότερα σε κάποια τμήματα του Χειρουργικού Τομέα, όπως Ορθοπεδικό, Ουρολογικό και Οφθαλμολογικό, στο πρώτο 3μηνο των ετών 2023 και 2024, παρατηρείται σημαντική αύξηση των πραγματοποιηθέντων χειρουργείων συγκριτικά με τα έτη 2018 έως 2022.
Επισημαίνεται ότι τα πραγματοποιηθέντα χειρουργεία του πρώτου 3μήνου 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο 3μηνο του 2023, είναι αυξημένα αριθμητικά κατά 51 χειρουργεία, με ποσοστιαία αύξηση 4,96 %.
Σημαντικότατη είναι η συμβολή, η συνεισφορά και η χρησιμότητα της δημιουργηθείσας Χειρουργικής Μονάδας Μικροεπεμβάσεων στον ισόγειο χώρο, (Δεκέμβριος 2021), όπου στεγαζόταν πριν , η Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας.
Ήδη το πρώτο 3μηνο του 2024, πραγματοποιήθηκαν, 99 χειρουργεία.
Το πρώτο 3μηνο του 2021 πραγματοποιήθηκαν κατά μέσο όρο και ανά μήνα 192 χειρουργεία, ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, πραγματοποιήθηκαν κατά μέσο όρο και ανά μήνα 360 χειρουργεία.
Συγκεκριμένα, παρατηρείται αριθμητική προσαύξηση κατά 168 χειρουργεία, με ποσοστιαία προσαύξηση κατά 87,65 %.