Πιο θολά και από τα νερά της Κάρλας τα σχέδια της κυβέρνησης για τη Θεσσαλία

Σε νεκρό σημείο βρίσκεται η Θεσσαλία μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και σήμερα στο Μουζάκι θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει με τον Πρωθυπουργό το μοναδικό πρόσωπο που δεν έχει στον θεσσαλικό χώρο ρόλο «κομματάρχη», ο Δημήτρης Κουρέτας, από τον οποίο οι Θεσσαλοί το ελάχιστο που αναμένουν είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο για τις κυβερνητικές προθέσεις, οι οποίες είναι πιο θολές και από τα νερά της Κάρλας.

Οι υποσχέσεις για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας βρίσκονται στην σταθερή τροχιά στον δρόμο για τον Καιάδα, η εικόνα του τί επιδιώκεται παραμένει ασαφής και μακριά από τον ρεαλισμό επιβίωσης χιλιάδων ανθρώπων και δεν υπάρχει καμία κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων, μετά τις πλημμύρες.

Το κοινωνικό επίκεντρο της προσπάθειας εξαντλείται στην αρωγή και οι κυρίαρχες επιδιώξεις παραμένουν ασαφείς, με εξαίρεση το μοντέλο ιδιωτικοποίησης του νερού, που σχετίζεται άμεσα με την μελέτη της Ολλανδικής εταιρείας, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών.

Χωρίς σχέδιο διευκολύνονται αλλαγές που δεν απαιτούν συστηματική προσπάθεια επίτευξης και κυρίως δεν απαιτούν ειλικρίνεια λόγου.

Δηλώσεις και εξαγγελίες που θέλουν μόνο να αναδείξουν προθέσεις, αλλά δεν συνοδεύονται από ουσιαστική μελέτη και αποτελεσματική πράξη, δεν οδηγούν σε αλλαγές, αλλά σε αποτυχίες, όταν χιλιάδες άνθρωποι φτωχοποιήθηκαν και ζουν με ψυχία της αρωγής στην οποία γίνεται προκλητική πολιτική εκμετάλλευση.

Η Θεσσαλία αντιμετωπίζει σήμερα διαφορετικά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, από εκείνα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην υπόλοιπη χώρα και αυτό αποτυπώνεται στον τουρισμό, την αγορά, στις υποδομές, στο περιβάλλον.

Η Περιφέρεια βρίσκεται σε τροχιά έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης με την Κυβέρνηση η οποία έχει χάσει την συναίσθηση ότι για να προχωρήσει κανείς μπροστά και να βγει από το τέλμα χρειάζεται να υπάρχει διάλογος επάνω σε ένα σοβαρό πρόγραμμα και όχι πολλά και ωραία λόγια. Για την Θεσσαλία ούτε πρόγραμμα υφίσταται, ούτε στόχος, ούτε συναίσθηση, ούτε ειλικρίνεια, αλλά ούτε και διάλογος.