Συνεργασία κοινωνικών δομών του Δήμου Βόλου με στόχο την αποδοχή της διαφορετικότητας

Στο πλαίσιο της διασύνδεσης των κοινωνικών φορέων και δομών του Δήμου Βόλου, πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαρτίου 2024, η διασύνδεση της Κοινωνικού Λειτουργού του Κέντρου Διημέρευσης –Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2021-2027, με την υπεύθυνη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία στην Νέα Ιωνία του Δήμου Βόλου.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή γνώσης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες των εν λόγω δομών. Συγκεκριμένα, το ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ αποτελεί δομή απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες με στόχο την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους και την στήριξη των οικογενειών τους. Ενώ το ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ αποτελεί δομή φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία, κυρίως με κινητικά προβλήματα με θεραπευτικό πρόγραμμα εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας, ιατρικής παρακολούθησης ,ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.
Tέλος, συζητήθηκε το ενδεχόμενο συνεργασίας και κοινών δράσεων στοχεύοντας στον περιορισμό του κοινωνικού στίγματος αλλά και την αποδοχή της διαφορετικότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για το ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ της Νέας Ιωνίας στο τηλέφωνο 24210-60802 και για το ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ στο τηλέφωνο 24210-31860.