Ιδιώτες “επιστρατεύονται” στο Βόλο – Θα διαθέσουν κλίνες για περιστατικά covid

Λόγω της αύξησης του επιδημιολογικού φορτίου στο Νομό της Μαγνησίας ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Φώτης Σερέτης ενεργοποιεί το Επιχειρησιακό Σχέδιο αύξησης κλινώνCovid και nonCovidασθενών με τη συνεργασία Κέντρου Αποκατάστασης και Ιδιωτικό Θεραπευτήριο στο Βόλο διαθέτοντας προς το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου 20 κλίνες για νοσηλεία Covid περιστατικών στο Κέντρο Αποκατάστασης και 10 κλίνες για παθολογικά περιστατικά και 2 κλίνες ΜΕΘ για nonCovidπεριστατικά σε Ιδιωτικό Θεραπευτήριο.