Εντάσσονται στις εφημερίες του Νοσοκομείου Βόλου οι ιδιώτες γιατροί

Σήμερα  στο αμφιθέατρο του  «Αχιλλοπούλειου» πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Διοικητή Γιάννη Ντόκου του Αναπληρωτή Διοικητή  του Διευθυντή Ιατρικής
Υπηρεσίας Καραμέτου Ηλία, της Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου και
Διευθύντριας της ΜΕΘ Καραθάνου Αντιγόνης, του Επιστημονικά Υπεύθυνου
των κλινικών Covid-19 Μάνδρου Χαράλαμπου, της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Χαρανά Αικατερίνης και των ιδιωτών ιατρών του Ν. Μαγνησίας οι οποίοι θα ενισχύσουν το Νοσοκομείο. Μέσα σ΄ ένα γόνιμο και δημιουργικό κλίμα καθορίστηκε το πρόγραμμα εφημέρευσής τους για την αντιμετώπιση του κύματος πανδημίας .

Kentavros