Μπέος σε αντιδήμαρχό του: “Αμα θες να ακούσεις μπενιλίκια δημόσια, έτοιμος είμαι” -Τα ανταποδοτικά για το 2024

Οι «αβρότητες» του Αχιλλέα Μπέου προς τα μέλη της ομάδας πλειοψηφίας επεκτάθηκαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στην συζήτηση για τον ισολογισμό η οποία είχε συνδυαστεί με τα δημοτικά τέλη μετά από ερώτηση του κ. Ριζόπουλου, ο αντιδημαρχος Ανδρέας Ζέρβας δεν έδινε κατανοητή απάντηση, όπως φάνηκε από τις επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις του εκπροσώπου της αντιπολίτευσης. Στον διάλογο παρενέβαινε ο Α. Μπέος και στο τέλος απευθυνόμενος στο «πρωτοπαλλίκαρό του, Ανδρέα Ζέρβα του είπε: Αμα θες να ακούσεις μπενιλίκια δημόσια, έτοιμος είμαι».

Στο μεταξύ, χωρίς αναπροσαρμογή των υφιστάμενων συντελεστών εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2024. Τα έσοδα των ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έχουν προσδιοριστεί στο χρηματικό ποσό των 21.684.184,62 €, ενώ στο ίδιο ποσό έχουν υπολογιστεί και οι συνολικές δαπάνες της υπηρεσίας για το 2024.

20 – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2024
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ    
20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.001.801,85
20-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 594.400,00
20-62 Παροχές τρίτων 7.251.449,81
20-63 Φόροι – τέλη 39.300,00
20-64 Λοιπά γενικά έξοδα 26.000,00
20-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.584.705,97
20-67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις – Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές 1.500.000,00
20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 538.120,00
20-73 Έργα 2.501.481,51
81 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 646.925,48
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 21.684.184,62
ΕΣΟΔΑ 21.684.184,62

Για το έτος 2023
Όσον αφορά το σκέλος των εσόδων χωρίς αναπροσαρμογή των υφιστάμενων συντελεστών που ισχύουν κατά το τρέχον έτος, με βάση το σύνολο των ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ, το συνολικό εμβαδόν των ακινήτων που ηλεκτροδοτούνται σήμερα στο Δήμο Βόλου είναι 8.572.501 m2, από τα οποία 6.561.764 m2 χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση και τα 2.010.737 m2 χρησιμοποιούνται για άλλη χρήση. Από το Τμήμα Προσόδων έχει γίνει εκτίμηση (βάσει των υφισταμένων συντελεστών) ότι τα έσοδα από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού θα ανέλθουν στο ύψος των 15.271.706,00 €.
Παρατίθεται ο σχετικός πίνακας του Τμήματος Προσόδων, ο οποίος έχει ως:

Ακολουθεί πίνακας τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που είναι σε ισχύ έως σήμερα:

 

 

 
Kentavros