Κρίσιμα ερωτήματα από τον Χρήστο Βενέτη για την ποιότητα του θαλασσινού νερού στον Βόλο

Το ζήτημα της ποιότητας των θαλασσίων υδάτων στις παραλίες του Δήμου Βόλου, θέτει στην επικείμενη συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής για το δεύτερο δίμηνο του 2024, ο δημοτικός σύμβουλος της «Συμμαχίας για τον Βόλο» και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας κ. Χρήστος Βενέτης, καλώντας την δημοτική αρχή να απαντήσει σε 4 κρίσιμα ερωτήματα.

Όπως, ειδικότερα, επισημαίνει ο κ. Βενέτης, ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τους κατοίκους του Βόλου αλλά και τους επισκέπτες στην περιοχή μας, ενόψει της κολυμβητικής περιόδου, είναι η ποιότητα των θαλασσίων υδάτων στις παραλίες του δήμου Βόλου. Μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα Daniel και Elias που κατέστρεψαν υποδομές και δυστυχώς τη συνεχή απορροή υδάτων από την πλημμυρισμένη Κάρλα (700.000m3 ημερησίως χύνονται στον Παγασητικό κόλπο), προκύπτουν εύλογες ανησυχίες και ερωτηματικά όσον αφορά τη δημόσια υγεία και τη δυνατότητα κολύμβησης στις κοντινές παραλίες του δήμου Βόλου. Οι παραλίες αυτές, επειδή είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμες, προσελκύουν καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών (νέους, ηλικιωμένους, εργαζόμενους). Δεκαπέντε παραλίες του δήμου Βόλου συμμετέχουν στο πρόγραμμα γαλάζια σημαία και είναι βραβευμένες επί σειρά ετών, πιστοποιώντας την ποιότητα των υδάτων τους, την οργάνωση και την καθαριότητα της ακτής, καθώς και την περιβαλλοντική ευαισθησία του διαχειριστή που είναι ο Δήμος Βόλου.

Ερώτημα 1ον: Ο Δήμος Βόλου έχει υποβάλλει και φέτος αίτημα για βράβευση των ακτών του; Έχει φροντίσει να ενημερώσει τις πιστοποιούσες αρχές για τις καταστροφές που προκλήθηκαν στα δίκτυα ομβρίων και αποχέτευσης ως όφειλε; Τις έχει αποκαταστήσει; Έχει υποδείξει προς μέτρηση περιοχές δυνητικής ρύπανσης των ακτών;
Ερώτημα 2ον: Ο Δήμος Βόλου προτίθεται να συστήσει παρατηρητήριο ελέγχου της ποιότητας των θαλασσίων υδάτων αλλά και μετρήσεων δεικτών ρύπανσης στη σήραγγα απορροής της Κάρλας που διέρχεται και από τη βιομηχανική περιοχή ;
Με έγκαιρες και έγκυρες μετρήσεις θα είχε το πλεονέκτημα της αποσόβησης δυσάρεστων και δυσεπίλυτων προβλημάτων πχ μεγάλης ρύπανσης, υγειονομικών προβλημάτων, πλήξη στο τουριστικό και οικονομικό προφίλ της περιοχής μας. Θα είχε επίσης τη δυνατότητα αιτιολογημένης και πιο στοχευμένης πολιτικής πίεσης προς εξεύρεση δραστικών και αξιόπιστων λύσεων σε τυχόν προβλήματα.
Επίσης θα ενίσχυε την εικόνα του Δήμου στον πολίτη και στον επισκέπτη.
Τυχόν αδιαφορία για μετρήσεις και αναμονή των αποτελεσμάτων της αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας που είναι και η αρμόδια, είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει δυσπιστία και όργιο φημών μεταξύ των πολιτών και των δυνητικά επισκεπτών που θα επιφέρει τουλάχιστον πλήγμα στον τουρισμό της περιοχής γενικότερα.
Ερώτημα 3ον: ´Έχει μεριμνήσει η δημοτική αρχή για ενέργειες που θα προστατεύσουν περισσότερο τα θαλάσσια ύδατα των ακτών της από ρύπανση με σκουπίδια πχ πλαστικά, χημικά κλπ ( κλειστοί κάδοι, τακτικοί καθαρισμοί, επιπλέον προσωπικό καθαριότητας, τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι, έλεγχοι βιομηχανιών και βιοτεχνιών και γενικά των δυνητικά ρυπογόνων δραστηριοτήτων, περιβαλλοντική εκπαίδευση μαθητών, πολιτών, επισκεπτών).
Ερώτημα 4ον: Ο Δήμος Βόλου προτίθεται να ενημερώνει τακτικά πχ ανά 15 ημέρες τους πολίτες του, αλλά και τους επισκέπτες του πχ μέσω της ιστοσελίδας του, για την ποιότητα των ακτών του και των θαλασσίων υδάτων τους;».