Ποιους προτείνει ως νέους αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ο Χαρ. Μπιλλίνης 

Την ερχόμενη Τετάρτη 7 Ιουνίου αναμένεται να συνεδριάσει το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ψήφιση του καθηγητή Χαρ. Μπιλλίνη στη θέση του νέου πρύτανη του ακαδημαϊκού ιδρύματος. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μπιλλίνης ήταν ο μοναδικός  που κατέθεσε υποψηφιότητα, σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση που έγινε χθες από το Πανεπιστήμιο.
Όπως προβλέπει η διαδικασία, η υποψηφιότητα του κ. Μπιλλίνη συνοδεύεται από τεκμηριωμένο σχέδιο ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κατάλογο προτεινόμενων Αντιπρυτάνεων με τομείς ευθύνης, ο οποίος έχει ως εξής:

1. Καθηγητής Ιωάννης Στεφανίδης: Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας
2. Καθηγητής Σπυρίδων Καραμάνος: Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
3. Καθηγητής Ευθύμιος Προβίδας: Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
4. Καθηγητής Ιωάννης Αναγνωστόπουλος: Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων

Δείτε ΕΔΩ το προτεινόμενο από τον κ. Μπιλλίνη σχέδιο ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σημειώνεται ότι η εκλογή του νέου Πρύτανη από τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης θα γίνει με μυστική ψηφοφορία και ο κ. Μπιλλίνης θα πρέπει να συγκεντρώσει τις 8 από τις 11 ψήφους.