Ο περιφερειάρχης πρόεδρος της ΕΚΠΟΛ-Εκτός ο Ντίτορας

Ο Περιφερειάρχης αναλαμβάνει την προεδρία και διοίκηση της ΕΚΠΟΛ και μένει εκτός ακόμη και από το συμβούλιο ο Νίκος Ντίτορας, που είχε “καπαρώσει” την θέση. Ανάμεσα στα μέλη της ΕΚΠΟΛ ξεχωρίζουν ο συνθέτης Γιώργος Ανδρέου, η Ελένη Παπαθανασίου, δημοσιογράφος και ο Σπύρος Μαβίδης ηθοποιός. Τα Μέλη της ΕΛΠΟΛ είναι τα εξής: Αγγελίδη – Παπαθανασίου Βασιλική, Ακρίβος Κωνσταντίνος, Ανδρέου Γεώργιος, Ζλατούδης Αθανάσιος, Μαβίδης Σπυρίδων, Παπαδημητρίου Άννα-Μαρία, Παπαθανασίου Ελένη, Σκοπελίτης Νικόλαος, Σουλούκος Σωτήριος, Τέας Ιωάννης, Τσαγανού– Βασιλικού Χρυσούλα, Τσούκας Νικόλαος, Χαλέβας Κωνσταντίνος και Χαυτούρας Νικόλαος.