Δύο νοσηλεύτριες στο Νοσοκομείο του Βόλου

Ορκίστηκαν σήμερα  ενώπιον του Διοικητή του Γ.Ν.Βόλου «Αχιλλοπούλειο» Ιωάννη Ντόκου και της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Αικατερίνης Χαρανά και ανέλαβαν υπηρεσία, οι Μπλιάμπλια Βασιλική, Κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού ειδικότητας Βοηθών Θαλάμου και Μπουτίνα Μαρία, Κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής. Οι προσπάθειες ενίσχυσης και στελέχωσης του Νοσοκομείου συνεχίζονται.
Kentavros